Atrezija Anusa

Bolesti anusa i rektuma pasa i mačaka

http://www.vef.unizg.hr/org/kirurgija/wp-content/uploads/2009/11/Kirur...

Doc.dr.sc. D.Vnuk – Bolesti anusa i rektuma Često se može uočiti i da je okolica anusa zaprljana fecesom. To može biti posljedica smanjenog