Aparatet Optike

NOMENKLATURA E KOMBINUAR E MALLRAVE 2013 - Kreu ...

http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/NK%202013.pdf

PERMBLEDHJE PJESA E PARE – DISPOZITAT PARAPRAKE Seksioni I – Rregullat e pergjithshme A. Rregullat e pergjithshme per interpretimin e Nomenklatures se Kombinuar