Ao Dai Khieu Dam

Nhớ về Tân Định & akao - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-vh-vminh/tdphuoc-NhoVeTanDinh-Dakao.pdf

Nhớ về Tân Định & Đakao Cho đến bây giờ, dù đã xa Tân Định và Đa Kao nhiều năm, nhưng trong tôi hai cái tên Tân Định và Đa Kao ...