1govuc Moh

RINGKASAN AKTIVITI PENUTUPAN MOHCUBE - Portal Rasmi ...

http://jknkl.moh.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=0ace1759-5313...

Senarai @domain.moh.gov.my – tidak berfungsi selepas 12 Mac 2014 | hkl.moh.gov.my | | hpj.moh.gov.my | | iku.moh.gov.my | | ipk.moh.gov.my |

Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA ...

http://hus.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/files/files_52a9289f4f...

1. Alamat Web : https://webmail.1govuc.gov.my 2. Domain\username : 1govuc\ yusof.moh 3. Default Password : P@ssword.123 4

MAKLUMAT PEGAWAI (ISI RUANGAN INI SAHAJA)

http://hus.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/files/files_52e6042415...

12 aksara . Maksimum umur kata laluan : 90 hari : Katalaluan Baru : Katalaluan mesti mempunyai HURUF BESAR, huruf kecil, nombor (0-9), simbol (!, @, #, $, %,